Fundusze Europejskie

\\SERWER\Redirect\jpedzich\Desktop\PARP - Dz.3.2.1\Promocja\Logotypy\FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.png

 

Tytuł projektu 

Wdrożenie wyników własnych prac badawczo – rozwojowych zapewniających wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonego produktu – pił taśmowych do drewna o podwyższonej wydajności procesu cięcia

 

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności QSGS Technology poprzez wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonego produktu – pił taśmowych do drewna o podwyższonej wydajności procesu cięcia, w miejsce dotychczas oferowanych pił taśmowych do drewna.

 

Planowane efekty

Efektem inwestycji jest wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcji.

Znacząco ulepszone piły taśmowe do drewna będą posiadały podwyższoną wydajność procesu cięcia do 50% i będą się charakteryzowały:

1) wyższą prędkością posuwu drewna

2) wyższą prędkością liniową skrawania

3) dłuższym czasem pracy piły w przebiegu międzyserwisowym

Wdrożenie technologii nastąpi poprzez zakup 10 linii technologicznych stanowiących doposażenie linii produkcyjnej.

Wartość projektu


28.361.340,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich


12.681.900,00 PLN 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl