Indywidualny dobór technologii cięcia

Cele:

 • Jak największa ilość przeciętego drewna w określonym czasie
 • Zawężona tolerancja grubości cięcia
 • Największa wydajność tarcicy z kłody
 • Wysoka jakość powierzchni drewna
 • Maszyny

 • Serwis maszyn

 • Profesjonalne piły

 • Szkolenia, współpraca, wymiana doświadczeń

 • Profesjonalny serwis pił

  Fot.:VOLLMER Werke (acknowledgement of copyright)