Kontrola jakości

Laboratorium

W celu uzyskania i utrzymania najwyższej jakości produkowanych pił stworzone zostało zakładowe laboratorium badawcze. Jest ono jednym z najnowocześniejszych w branży. Aparatura kontrolno – pomiarowa umożliwia precyzyjne pomiary z dokładnością do 1 µm (1/1000 mm), w tym pomiary bezdotykowe. 

Dzięki własnemu laboratorium stale monitorujemy proces produkcji każdej piły i testujemy parametry techniczne gotowych produktów. Kontrolujemy również jakość dostarczanych materiałów. Badania dotyczą m.in. inżynierii materiałowej, w tym obróbki cieplnej stali i wytrzymałości zmęczeniowej, wydajności  i trwałości ostrza, tolerancji kształtu.

Systematycznie przeprowadzamy liczne testy i prace badawczo rozwojowe. Dogłębna analiza gromadzonych danych przyczyniła się do wprowadzenia innowacyjnych procesów technologicznych, których stosowanie chronione jest patentem.

Zdobyta wiedza i doświadczenie gwarantują ciągły rozwój i doskonalenie oferowanych przez nas narzędzi, a własne laboratorium zapewnia utrzymanie jakości produktów na najwyższym poziomie.

armoth lab